Am Ende einer grossen Bach-Reihe - das Ensemble «Café Zimmermann»

Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Nr. 4 D-Dur BWV 1069 Johann Sebastian Bach: Cembalokonzert A-Dur BWV 1055 Carl Philipp Emanuel Bach: Streichersinfonie C-Dur Wq 182/3 Carl Philipp Emanuel Bach: Cellokonzert A-Dur Wq 172

(Céline Frisch, Cembalo; Petr Skalka, Cello; Café Zimmermann, Ltg: Pablo Valetti)