Elina Duni Quartet: Matanë Malit

CD ECM Records GmbH ECM 2277

Track   1: Elina Duni Quartet
Track   3: Kur të kujtosh
Track 10: Kristal
Track 11: U rrit vasha
Track 12: Mine Peza
Track   2: Kjani trima

Redaktion: Cécile Olshausen