Paka Paka Corporation: Kaki Fimi

CD Collectif Cok Malko COK 512433

Track 8: Aéras
Track 2: Davithistos
Track 1: Kardiokleftra
Track 9: San tragoudiso kai sa po

Valerio Benz

 

 

 


Angélique Ionatos und Katerina Fotinaki: Comme un jardin la nuit
CD Accords-Croisés AC 128-129

Track 08: Kelomai se Goggyla
Track 10: Xenitemeno mou pouli

Redaktion: Valerio Benz