The Rough Guide: Celtic Women

CD World Music Network RGNET1271CD

Track   3: M' Fhearann Saidhbhir/Nellie Garvey's Favourite/'G Ioman Nan Gamhan 'S MiMuladach-Jerry's Pipe Jig
Track 12: Amhran Pheadair Bhreathnaigh
Track   8: Da Bhfaigheann Mo Rogha De Thriur AcU/Dhannsamaid Le Ailean/Cairistion'Nigh'n Eoghainn.
Track   9: Johnny I Hardly Knew Ye
Track 14: Cuach Mo Londubh Buí
Track 15: O'Halloran Road

Redaktion: Sara Trauffer